UVR–NNB

Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab

Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab (UVR / NNB) är ett entreprenörsbolag, som har specialiserat sig på byggnad av elnät. Bolaget börjar sin verksamhet i april 2017.

Bolaget ägs av Borgå Energi och Kervo Energi, som delar på ägarandelen. Montörsverksamheten från moderbolagen flyttar i sin helhet till NNB då verksamheten körs igång.

Vi betjänar förutom energibolag, städer och kommuner också småkunder. Vi bygger, reparerar och underhåller el- och utomhusbelysningsnät och utför andra uppgifter i enlighet med vår kompetens och utrustning.

Vår hemort är Borgå, men vi verkar till en början också i Kervo, Sibbo, Borgnäs och Lovisa.

Vi har cirka 45 anställda samt ett brett nät av samarbetspartners bland annat på markbyggnadssidan.

Elservice

Vi bygger och underhåller elnät på ett område där det bor cirka 125 000 personer i Borgå, Kervo, Sibbo, Borgnäs och Lovisa.

PÅLITLIGT OCH HÖGKLASSIGT

Uudenmaan Verkkorakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab må vara ett nygrundat bolag, men vårt kunnande baserar sig på våra ägares över hundra år långa erfarenhet och knowhow.

Då två likasinnade energibolag slår samman krafterna, blir resultatet ett entreprenörsbolag, som är snäppet effektivare och konkurrenskraftigare. Vi betjänar energibolag, städer, kommuner och småkunder heltäckande i alla elarbeten.

Uudenmaan Verkkorakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab är en pålitlig, snabb och kvalificerad entreprenör på elnätssidan.

Vi är specialiserade på byggnad, reparation och underhåll av elnät på land, i luften och till havs.

Våra eldistributionstjänster täcker helheter på 0,4-20 kV inklusive material. Vi utför alla elarbeten från elnätbolagens luftkablar, apparatur, transformatorstationer och kabelnät till tomtcentraler och vägguttag för privathushåll.

Enligt överenskommelse betjänar vi också elnätsbolag med reparationsdejour 24/7.

Byggnad, reparation och underhåll av väg- och utomhusbelysning för till vårt specialkunnande.

Vår erfarna personal och specialutrustning klarar också av utmanande uppgifter.

Vi utför både större projekthelheter för exempelvis kommuner och mindre belysningsjobb för privatkunder. Tag kontakt!

För industri- och fastighetskunder utför vi byggnads-, reparations-, användnings- och underhållsprojekt på huvudeldistributionssidan samt enskilda mindre jobb.

Vi står till tjänst också med transformatorstationsarbeten samt apparatur- och kabeljobb i storleksklassen 0,4-110 kV. Vi erbjuder också driftledartjänst.

  • Tillfällig arbetsplatsström, såsom transformatorstationer, arbetsplatscentraler, tillfällig arbetsplatsström till olika evenemang med mera
  • Kabelvisningar
  • Lokalisering och reparation av kabelfel på 0,4-20 kV
  • Tomtcentraler med full service -konceptet
  • Mindre elledningsinstallationer inomhus
  • Reservkraft
  • Lyft- och transporttjänster på land, i luften och till havs
  • Trädfällning

VI BYGGER

FRAMTIDENS

NÄT

AKTUELLT

Vi reparerar, underhåller, bygger och förverkligar. Här hittar du våra färskaste nyheter.

02
11

HAKUILMOITUS: Verkostoasentajia kehittyvään organisaatioon

Uudenmaan Verkonrakennus hakee itsenäisen työotteen omaavia verkostoasentajia. Verkostoasentajan työtehtäviin kuuluu monipuoliset sähkönjakeluverkon ja ulkovalaistuksen rakentamisen-, korjauksen- sekä huollon/ylläpidon asennustyöt. Tarjoamme monipuoliset ja liikkuvan luonteen omaavat työtehtävät sekä mahdollisuuden osallistua ympärivuorokautiseen päivystystoimintaan. Mukavien työkavereiden ohella tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja hyvät kehittymismahdollisuudet. Lähesty rohkeasti vapaamuotoisella hakemuksella!   Lisätietoja: aluepäällikkö Timo Kurri, 040 596 5959, timo.kurri@uvr.fi Hakemukset: toimitusjohtaja Kaj […] Läs mer

10
07

Työtapaturmaton vuosi

Uudenmaan Verkonrakennus pyrkii toimimaan oman alansa edelläkävijänä työturvallisuudessa. Kesäkuussa saavutimme merkkipaaluna täyden tapaturmattoman vuoden. Läs mer

18
09

UVR esittäytyi Porvoon Energiapäivillä 16.9

UVR esittäytyi lauantaina 16.9 Porvoossa pidetyillä Energiapäivillä. Koko perheen pihatapahtumassa oli paljon nähtävää ja koettavaa. UVR:n pisteellä oli yleisölle järjestetty puitteet kokeilla sähköpylvääseen kiipeämistä, innokkaita kiipeilijöitä riittikin ajoittain aivan jonoksi asti. UVR kiittää kaikkia osallistujia! Läs mer

22
02

Kaj Ljungberg ny vd för Nylands Nätbyggnad Ab

Kaj Ljungberg från Vichtis, 35, har valts till verkställande direktör för det nya entreprenörsbolaget Nyland Nätbyggnad Ab. Borgå Energi och Keravan Energia har tillsammans grundat bolaget, som kör igång med verksamheten i vår. Ljungbergs bakgrund är i energibranschen. Han kommer från Eltel Networks, där han jobbat som distriktchef och utvecklingschef i fem år. Före det […] Läs mer

30
01

Borgå Energi och Keravan Energia grundar ett nytt bolag

Borgå Energi Ab och Keravan Energia Oy grundar ett gemensamt entreprenörsbolag för nätbyggnad. Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab startar sin verksamhet i april 2017.  Det nya bolaget kommer att koncentrera sig på att producera entreprenörsservice för sina ägare, som delar på ägarandelen. Nylands Nätbyggnad bygger och uppräthåller elnät i Kervo, Sibbo, Borgnäs, Borgå […] Läs mer

LÄMNA ETT MEDDELANDE

Hur kan vi stå till tjänst? Tag kontakt genom att fylla i blanketten.

VI STÅR TILL ER TJÄNST

Vårt huvudkontor är beläget på Svarvarens väg 6, Borgå.

team_foto
Kaj Ljungberg
Verkställande direktör

+358 40 708 0720

team_foto
Heikki Tuovinen
Ekonomichef

+358 40 865 2300

kundtjänst: 040 668 1800

info@uvr.fi

I SAMARBETE MED…

Design Elido – © UVR-NNB 2017CookiesIntegritet