UVR–NNB

Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab

Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab (UVR / NNB) är ett entreprenörsbolag, som har specialiserat sig på byggnad av elnät. Bolaget börjar sin verksamhet i april 2017.

Bolaget ägs av Borgå Energi och Kervo Energi, som delar på ägarandelen. Montörsverksamheten från moderbolagen flyttar i sin helhet till NNB då verksamheten körs igång.

Vi betjänar förutom energibolag, städer och kommuner också småkunder. Vi bygger, reparerar och underhåller el- och utomhusbelysningsnät och utför andra uppgifter i enlighet med vår kompetens och utrustning.

Vår hemort är Borgå, men vi verkar till en början också i Kervo, Sibbo, Borgnäs och Lovisa.

Vi har cirka 45 anställda samt ett brett nät av samarbetspartners bland annat på markbyggnadssidan.

Elservice

Vi bygger och underhåller elnät på ett område där det bor cirka 125 000 personer i Borgå, Kervo, Sibbo, Borgnäs och Lovisa.

PÅLITLIGT OCH HÖGKLASSIGT

Uudenmaan Verkkorakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab må vara ett nygrundat bolag, men vårt kunnande baserar sig på våra ägares över hundra år långa erfarenhet och knowhow.

Då två likasinnade energibolag slår samman krafterna, blir resultatet ett entreprenörsbolag, som är snäppet effektivare och konkurrenskraftigare. Vi betjänar energibolag, städer, kommuner och småkunder heltäckande i alla elarbeten.

Uudenmaan Verkkorakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab är en pålitlig, snabb och kvalificerad entreprenör på elnätssidan.

Vi är specialiserade på byggnad, reparation och underhåll av elnät på land, i luften och till havs.

Våra eldistributionstjänster täcker helheter på 0,4-20 kV inklusive material. Vi utför alla elarbeten från elnätbolagens luftkablar, apparatur, transformatorstationer och kabelnät till tomtcentraler och vägguttag för privathushåll.

Enligt överenskommelse betjänar vi också elnätsbolag med reparationsdejour 24/7.

Byggnad, reparation och underhåll av väg- och utomhusbelysning för till vårt specialkunnande.

Vår erfarna personal och specialutrustning klarar också av utmanande uppgifter.

Vi utför både större projekthelheter för exempelvis kommuner och mindre belysningsjobb för privatkunder. Tag kontakt!

För industri- och fastighetskunder utför vi byggnads-, reparations-, användnings- och underhållsprojekt på huvudeldistributionssidan samt enskilda mindre jobb.

Vi står till tjänst också med transformatorstationsarbeten samt apparatur- och kabeljobb i storleksklassen 0,4-110 kV. Vi erbjuder också driftledartjänst.

 • Tillfällig arbetsplatsström, såsom transformatorstationer, arbetsplatscentraler, tillfällig arbetsplatsström till olika evenemang med mera
 • Kabelvisningar
 • Lokalisering och reparation av kabelfel på 0,4-20 kV
 • Tomtcentraler med full service -konceptet
 • Mindre elledningsinstallationer inomhus
 • Reservkraft
 • Lyft- och transporttjänster på land, i luften och till havs
 • Trädfällning

VI BYGGER

FRAMTIDENS

NÄT

AKTUELLT

Vi reparerar, underhåller, bygger och förverkligar. Här hittar du våra färskaste nyheter.

02
11

HAKUILMOITUS: Verkostoasentajia kehittyvään organisaatioon

Uudenmaan Verkonrakennus hakee itsenäisen työotteen omaavia verkostoasentajia. Verkostoasentajan työtehtäviin kuuluu monipuoliset sähkönjakeluverkon ja ulkovalaistuksen rakentamisen-, korjauksen- sekä huollon/ylläpidon asennustyöt. Tarjoamme monipuoliset ja liikkuvan luonteen omaavat työtehtävät sekä mahdollisuuden osallistua ympärivuorokautiseen päivystystoimintaan. Mukavien työkavereiden ohella tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja hyvät kehittymismahdollisuudet. Lähesty rohkeasti vapaamuotoisella hakemuksella!   Lisätietoja: aluepäällikkö Timo Kurri, 040 596 5959, timo.kurri@uvr.fi Hakemukset: toimitusjohtaja Kaj […] Läs mer

10
07

Työtapaturmaton vuosi

Uudenmaan Verkonrakennus pyrkii toimimaan oman alansa edelläkävijänä työturvallisuudessa. Kesäkuussa saavutimme merkkipaaluna täyden tapaturmattoman vuoden. Läs mer

LÄMNA ETT MEDDELANDE

Hur kan vi stå till tjänst? Tag kontakt genom att fylla i blanketten.

  VI STÅR TILL ER TJÄNST

  Vårt huvudkontor är beläget på Svarvarens väg 6, Borgå.

  team_foto
  Kaj Ljungberg
  Verkställande direktör

  +358 40 708 0720

  team_foto
  Heikki Tuovinen
  Ekonomichef

  +358 40 865 2300

  kundtjänst: 040 668 1800

  info@uvr.fi

  I SAMARBETE MED…

  Design Elido – © UVR-NNB 2017CookiesIntegritet