Rekisteriseloste

Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab
Sorvaajantie 6, 06450 Porvoo
Y-tunnus 28015271
Kotipaikka: Porvoo

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kaj Ljungberg
Mannerheiminkatu 24, 06100 Porvoo
Puh. +358 40 708 0720
Email: kaj.ljungberg(at)uvr.fi

Rekisterin nimi

Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään ja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot

Rekisteri sisältää asiakkaiden sukunimen, etunimen, sähköpostiosoitteen sekä muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteriin ilmoittautuvalta asiakkaalta. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja konserniin kuulumattomille ulkopuolisille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. ATK:lle talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tarkastusoikeus ja tietojen päivitys

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiakas voi myös pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä lähettämällä yhteystietonsa sähköpostitse rekisteristä vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramainonnassa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla tästä rekisteristä vastaavalle henkilölle.